Kartkatalogen

Bruk Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata

Aktuelt

Publisering av datasett i 2020-versjon

Når kommune- og regionreformane trer i kraft frå 1. januar 2020 vert mange kommune- og fylkesgrenser endra, og fleire kommunar og fylke får nye nummer. Det betyr at datasett som vert distribuerte kommune- og fylkesvis også må endrast. Datasett som vert lasta ned frå Geonorge vil gradvis verta tilgjengelege i ny adminstrativ inndeling, gjeldande frå 1. januar 2020.