Se siste nyheter

 • Publisering av datasett i 2020-versjon

  Sist oppdatert: 15.11.2019

  Når kommune- og regionreformane trer i kraft frå 1. januar 2020 vert mange kommune- og fylkesgrenser endra, og fleire kommunar og fylke får nye nummer. Det betyr at datasett som vert distribuerte kommune- og fylkesvis også må endrast. Datasett som vert lasta ned frå Geonorge vil gradvis verta tilgjengelege i ny adminstrativ inndeling, gjeldande frå 1. januar 2020.

 • Har du synspunkt på teknologisk rammeverk?

  Sist oppdatert: 03.10.2019

  "Teknologisk rammeverk for den geografiske infrastrukturen" er eit viktig styringsdokument for samarbeidet om den geografiske infrastrukturen i Norge. Ei arbeidsgruppe har utarbeida ei ny og revidert utgåve, som no er ute på høyring. Du kan sende inn innspela dine fram til 15.desember.

 • Matrikkelforum utsatt

  Sist oppdatert: 08.10.2019

  Matrikkelforum 1. november 2019 er utsatt

 • Gjennomført fagdag om "DOK sett fra brukerens side"

  Sist oppdatert: 25.09.2019

  Fagdagen "Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) sett fra brukers side" ble arrangert den 24. september i Oslo.

 • Ny påloggingsløsning for Geonorge

  Sist oppdatert: 16.09.2019

  GeoID er Kartverkets nye påloggingsløsning, og brukes fra nå av på Geonorge. Du trenger bare å logge på hvis du skal laste ned tilgangsbegrensede data eller legge inn informasjon som metadata, produktark eller lignende i Geonorge. Det meste av data i Geonorge er fremdeles tilgjengelig for nedlasting uten pålogging.

 • Teknologiforum 2019

  Sist oppdatert: 30.08.2019

  Teknologiforum 19. og 20. november 2019